Tata là gì

Tata là một cách hiểu mới về lập trình, đơn giản vì nó muốn đơn giản nhất có thế.

Với cách này ai đã từng lập trình sẽ có thể tự so sánh để biết được điểm hay hay dở của Tata, nên chúng ta sẽ xem Tata làm được gì

Khi công nghiệp 4.0 khởi động, các khái niệm công nghệ sẽ được rất nhiều người quan tâm bao gồm AI, Blockchain, Auto drive, Internet of thing … được tập trung tìm hiểu. Để nghiên cứu công nghệ chúng ta cần 1 công cụ gì đấy

Với 1 Tata tool như vậy tôi đã tích hợp rất nhiều tiện ích giúp các bạn giảm thời gian để nghiên cứu bao gồm:

-Vẽ  đồ thị tương ứng dựa trên số liệu có sẵn

-Record mic giúp các bạn nghiên cứu về nhận dạng giọng nói

-Cheat phần mềm dựa tìm kiếm giá trị trên RAM và sửa nó

-Các thuật mã hóa dữ liệu MD5, CRC, SHA256…

-Chia sẻ File dựa trên giả lập 1 Web Server

-Một cơ sở dữ liệu đọc, ghi, xóa, lọc …

Và còn rất nhiều thứ nữa chờ bạn tìm hiểu

Vì sao Tata có thể làm được nhiều thứ trong 1 phần mềm nhỏ, đơn giản vì Tata hướng đến phần mềm dùng dòng lệnh(Console) hơn giao diện(GUI)

Tata sẽ có rất nhiều đặt điểm mà các từng thấy ở MathLab, SQL, NoSQL, Ruby, Phython, C#, JavaScript vì thế Tata là 1 phần mềm mới với bạn nhưng chắc chắn nó không lạ.

Mỗi phần mềm đều có phần hay dở và đều có thể giải quyết được vấn đề của bạn. Biết thêm Tata bạn sẽ không hối hận.

Tata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *