Vẫn là nói ít

Chúng ta thường có những kiến thức cơ bản giống nhau.

Tình cờ chúng ta cùng đọc 1 bài báo thì trong đầu phần lớn người đọc sẽ có suy nghĩ giống nhau. Đôi khi là cùng phọt ra trong đầu 1 cái sáng kiến gì đấy.

Sẵn máu kinh doanh, hay trang bị cho mình 1 tư duy phân tích. Có bao nhiêu con đường đi đến được thành công từ ý tưởng đó

Hãy làm theo các bước sau:

Thu thập thông tin thô

Sàn lọc theo chuẩn

Phân tích sâu, sàn lọc các con đường

Đưa ra giải pháp

Kết: Hãy nói ít lại đi, vì những người đang say sưa nói kia chưa đi vào bước 1.

Và Tata sẽ đồng hành với bạn.

Tata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *